PM Netanyahu and US VP Pence Visit Yad Vashem Museum

Pin It

Vice President Mike Pence visits Yad Vashem with Israeli Prime Minister Netanyahu

 

Pin It